Duurzame wijnbouw
Duurzame wijnbouw

Een groeiende zorg voor wijnboeren, consumenten en de politiek is de omvang van de schade aan het milieu door chemische bestrijdingsmiddelen in de wijnbouw. Vanaf 1960 werden synthetische chemische middelen steeds vaker ingezet om wijngaarden te beschermen tegen insecten en ziekten. Vandaag de dag zijn er nog vele wijnboeren die op deze intensieve manier hun wijngaard onderhouden. Echter is er ook een ommekeer in de wereld van wijnbouw op te merken. Druiventelers willen de schade aan het milieu beperken en proberen op andere duurzame manieren hun wijngaard te verzorgen. Hierin worden ze ook in toenemende mate gestimuleerd door de drastische stijging in de vraag naar duurzame wijn vanuit de consument.


Er zijn enkele duurzame wijnbouw filosofieën waarbij vooral in de laatste jaren de belangstelling naar biologische en biodynamische wijnbouw sterk is toegenomen. Deze dienen als mogelijke alternatieven voor intensieve landbouw.


Biologische landbouw

Bij biologische landbouw streeft de druiventeler ernaar om de bodem waarop de wijnstokken staan zo vitaal en gezond mogelijk te houden. Daarbij kiest een biologische wijnboer voor minder schadelijke middelen voor de bestrijding van ziekten. Deze filosofie gaat ervan uit dat de wijnbouw en vinificatie een natuurlijke behandeling geniet, zodat de uiteindelijke wijn zo min mogelijk schadelijke stoffen bevat.


Sinds augustus 2012 bestaat er een overkoepelende Europese regelgeving die bepaalt waaraan een biologische wijn moet voldoen. Controleorganisaties voor de biologische landbouw verschaffen keurmerken aan wijnboeren indien zij aan de wettelijke voorschriften voldoen. Voorbeelden van deze keurmerken zijn SKAL, Nature et Progrès en EKO. Echter maken lang niet alle wijnboeren van deze keurmerken gebruik.


Biodynamische landbouw

Biodynamische landbouw gaat een stap verder dan biologische landbouw. Hoewel deze twee wijnbouw filosofieën vaak met elkaar worden verward, zijn er grote verschillen tussen deze twee. Biodynamische landbouw stelt namelijk de leer van Rudolf Steiner centraal. Deze antroposofische theorie deelt de natuur in vier elementen in, te weten aarde, water, lucht en vuur.


Deze vier en hun onderlinge uitwisseling van energie spelen een belangrijke rol bij deze manier van wijnbouw. Daarbij houdt de wijnboer ook rekening met de stand van de maan, zon en sterren. Een belangrijk kenmerk van biodynamische landbouw is het gebruik van homeopathische middelen om de grond gezond en vitaal te houden. Deze manier van wijnbouw is voor velen onbekend en komt daardoor vaag over. Echter is deze filosofie enorm groeiende onder wijnboeren.Algemeen
Druivenstok
Aarde
Wortelstelsel
Water
Blad
Lucht

Bloem

Vuur / warmte
Vrucht

Deze vele mogelijkheden binnen wijnbouw geven aan dat wijn duidelijk een cultuurproduct is. De wijnboer heeft een uiterst belangrijke bepalende rol. Hij past zijn werkzaamheden aan het idee en het doel wat hij heeft bij zijn wijnen.


Tegenwoordig erkennen de meeste wijnboeren én consumenten het belang van ‘groene’ landbouw, en maken steeds vaker de keuze voor biologische of biodynamische wijnen.